Inspiration & knowledge

Inbjudan 2017-02-23 (Inbjudan till möte om Ryssland och Ukraina den 23 februari, 2017)

inbjudan-infomote-foretag-2016-11-10 (Inbjudan och program till informationsmöte den 10 november)

SWEKAZBC4dec2014 (Presentation of Sweden Kazakhstan Business Council 20141204 pdf)

Businesssweden kazakhstan (Business Sweden presentation 20141204″Opportunities in Kazakhstan” pdf)

Presentation of KazAgro and Investment Opportunities (pptx)

Kazakhstan: New Investment Climate (pdf)

invest_in_Kazakhstan_2014 (pdf)

Inbjudan Centralasien150319 (pdf)